Važte si IT technika ve vašem okolí


Pokud by si mÄ›li lidé nÄ›koho vážit, je to IT, který žije v jejich okolí a je ochoten zajít kdykoliv pomoci, pokud má daný ÄlovÄ›k nÄ›jaký problém s poÄítaÄem nebo telefonem. Najdou se lidé, kteří jsou schopni takovému ÄlovÄ›ku zavolat i v noci a pokud takový ÄlovÄ›k pÅ™ijde i v noÄních hodinách, rozhodnÄ› byste si mÄ›li vážit. Je opravdu jen velmi málo lidí, kteří vám pÅ™ijdou pomoct i v noci. Najdou se lidé, kteří jsou natolik hodní, že vám pÅ™ijdou pomoci kdykoliv to bude potÅ™eba, ale pokud jim za to ani nepodÄ›kujete, nepoÄítejte s tím, že by daný ÄlovÄ›k jeÅ¡tÄ› nÄ›kdy pÅ™iÅ¡el, a to v noÄních hodinách. Je mnoho lidí, kteří jsou velice nezdvoÅ™ilí vůÄi druhým a mÄ›li by si nÄ›co takového uvÄ›domit.

ÄlovÄ›k s poÄítaÄem

MinimálnÄ› podÄ›kovat je opravdu základ. Opravdu byste si mÄ›li vážit lidí ve svém okolí a to zejména, pokud vám ochotnÄ› pÅ™ijdou pomoci i v noci. Takových lidí je jen velmi málo. Zejména ti, kteří dÄ›lají IT, moc dobÅ™e vÄ›dí, že pokud ÄlovÄ›ku pÅ™estane nÄ›co fungovat, daný ÄlovÄ›k z toho urÄitÄ› nemá radost. PrávÄ› z toho důvodu jsou kolikrát ochotní pÅ™ijít i v noci a to proto, aby vám pomohli. Věřte ale, že pokud danému ÄlovÄ›ku ani nepodÄ›kujete, už pro vás neudÄ›lá to, že by pÅ™iÅ¡el i v noci.

pÄ›kný poÄítaÄ

RozhodnÄ› za to ale nemůžete na daného ÄlovÄ›ka být naÅ¡tvaní, protože pokud byste byli na jeho místÄ› a nÄ›kdo vám ani nepodÄ›koval, udÄ›lali byste urÄitÄ› to samé. Pokud máte ve vaÅ¡em okolí jediného IT, je dost možné, že se bude snažit pomoci vÅ¡em, a tak bude trvat, než dorazí právÄ› k vám. I tohle je nÄ›co, co nemůžete mít danému ÄlovÄ›ku za zlé, protože se opravdu nedá pomoci vÅ¡em najednou i když si kolikrát lidé myslí, že to pÅ™ece nemůže být tak složité. Je potÅ™eba mít pro vÅ¡echny profese pochopení, a to vÄetnÄ› této. Lidé se vám budou snažit pomoci, jak jen to půjde, ale musíte poÄkat, až na vás pÅ™ijde Å™ada. Pamatujte si nÄ›co takového.