Varovné výsledky


VÄ›dci v nejrůznÄ›jších koutech svÄ›ta se snaží prokázat nebo vyvrátit Å¡kodlivý vliv elektromagnetického vlnÄ›ní na živé organismy. Jsou ÄinÄ›ny nejrůznÄ›jší pokusy, které jsou vÅ¡ak bohužel zatím spíše nahodilé, a proto nemají takovou vypovídací hodnotu, jakou bychom si přáli. PÅ™i jednom takovém pokusu byla například oplodnÄ›ná slepiÄí vejce nasazena do líhnÄ›, která byla zámÄ›rnÄ› vystavena působení elektromagnetického záření. Jakmile se kuÅ™ata vyklubala ze skořápek, bylo zjiÅ¡tÄ›no, že jsou Å¡patnÄ› vyvinutá.

S důvěrou se na nás obraťte!

Bohužel mnohem tragiÄtÄ›jší jsou zprávy o tom, že se nÄ›kterým matkám, které byly delší dobu vystaveny (samozÅ™ejmÄ› ne zámÄ›rnÄ›) vyššímu působení elektromagnetických polí v dobÄ› tÄ›hotenství, rodí defektní dÄ›ti. Spousta nastávajících maminek vÅ¡ak vůbec neví o tom, že jsou nadbyteÄnému působení elektrosmogu vystavovány. Bohužel, ÄlovÄ›k ztratil již do jisté míry pud sebezáchovy, který mají nÄ›která zvířata. TÄ›hotné myÅ¡i, které byly umístÄ›ny do dráždivé zóny elektromagnetického pole, okamžitÄ› zaÄaly pÅ™enášet svá hnízda do neruÅ¡eného místa. Až budete poÅ™izovat pro svá miminka baby-chůviÄky, nezapomeňte, že ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄek je naprostou nutností.