Je u čištění fasád cena dobrým ukazatelem kvality?

Je poměrně smutným, avšak všeobecně známým faktem, že nic není zadarmo. Pokud chceme nějakou věc či službu, musíme za ni nejprve zaplatit. Vzhledem k současné ekonomické krizi je pak jasné, že se lidé snaží vždy najít to nejlevnější řešení.

Na druhou stranu je však také pravdou, že čím je daný výrobek či služba dražší, tím je také kvalitnější. Samozřejmě i zde existují výjimky, zvláště v oděvním průmyslu, kdy se platí spíše značka než kvalita. Avšak i zde neklesneme na úroveň tržiště – pokud si chce firma udržet svou reputaci, musí prodávat alespoň relativně kvalitní zboží.

údržba domu není nic levného

Tady může být ovšem otázkou, zda to platí například i pro čištění fasády domu. Zde se totiž nejčastěji používá písek, kterého je sice větší množství druhů, než by se na první pohled zdálo, avšak ty se od sebe ve svých vlastnostech příliš neliší. Zdálo by se tedy, že pro čištění fasád cena není ovlivněna použitým materiálem. Tak tomu však není.

V první řadě je zde fakt, že i když jsou si jednotlivé druhy písku podobné, a jejich cena se příliš neliší, při množství, které je potřeba, se již rozdíl projeví poměrně výrazně. To platí zvláště v případě, že máme větší dům.

čištění fasády je pro udržení dobrého stavu nezbytné

Pak je zde také kvalita práce. Čím pečlivěji bude prováděna, tím déle bude trvat, a tím vyšší bude i požadovaná částka. Samozřejmě, i zde je možné, že se vše protáhne kvůli lenosti pracovníků. Avšak to je málo případů, kdy navíc můžete vznést námitku, pokud by cena neodpovídala vynaloženému výkonu.

To samozřejmě není vše. Existují i další faktory, například to, zda se dům nachází v památkové zóně a vyžaduje tedy speciální péči, či zda je fasáda vyrobena z nějakého neobvyklého materiálu, který potřebuje speciální způsob čištění. Je tedy jasné, že částka může být značně variabilní. Není tedy divu, že u firem, které tyto služby nabízí, většinou nenajdete plošný ceník. Pokud jim však zašlete potřebné údaje, jsou obvykle schopny vám udělat předběžnou nezávaznou nabídku. A ta je podstatně přesnější.