Historie ovlivnila ráz české krajiny


Historie se svými objekty nesmazatelnÄ› podepsala na tváři Äeské krajiny. Kdo by si dnes dokázal pÅ™edstavit naÅ¡i zem bez hradů, zámků nebo kostelů? VždyÅ¥ nÄ›jaká věž se vypíná skoro nad každým naÅ¡im mÄ›stem Äi vÄ›tší nebo menší obcí. Je to odkaz naÅ¡ich pÅ™edků, o nÄ›jž je nutno peÄovat, abychom ho mohli pÅ™edat generacím, které pÅ™ijdou po nás. Snažíme se o to, seÄ nám síly staÄí. Teda asi ne přímo my, ale místo nás tak Äiní profesionální stavební firma. MÄ›lo by se jednat o firmu, která má s rekonstrukcemi historických budov bohatou zkuÅ¡enost. Neexistuje totiž nic horšího, než když nÄ›kdo provede „opravy“, které jsou nevratné a historickou budovu poÅ¡kodí. Odkaz naÅ¡ich pÅ™edků je tím zniÄen, i když je budova nadále funkÄní a dá se používat. Proto je nutné, abychom toho, kdo rekonstrukci Äi opravu provede, vybírali opravdu peÄlivÄ›.

Dobré jméno se tvoří kvalitní prací

Stavební firma musí mít dobré reference a povÄ›st mezi zákazníky. MÄ›li bychom rovněž mít možnost vidÄ›t objekty, na kterých pracovala dříve. Koneckonců dobré jméno se dá získat jen a pouze kvalitní prací, se kterou jsou zákazníci spokojeni. A tak, jestliže nás Äeká rekonstrukce historické budovy, vybírejme peÄlivÄ›, aby na nás i naÅ¡i potomci mohli být hrdi a práce naÅ¡ich pÅ™edků se i k nim dostala nepoÅ¡kozena.