Život s IT


ZaÄneme to vÅ¡echno vnímat snad až ve Å¡kole. Zde se s tÄ›mito technologiemi již setkáme naplno, protože se zaÄneme uÄit práci s klávesnicí, myší a prostÄ› zde půjde o klasické základní informace a vzdÄ›lání. Zde se vlastnÄ› ukáže to, co je v jednotlivci skryto. Totiž zda mu to půjde samo, nebo zda bude mít potíže. 

Tak jako se naÅ¡e generace uÄila na tabuli a v seÅ¡itu, tak se to generace příští bude uÄit pomocí klávesnice a monitoru. I když asi ve třídÄ› ta tabule bude jeÅ¡tÄ› hodnÄ› dlouho. Je to spíše takový znak Å¡kolní třídy. 

práce s myší

InformaÄní technologie jsou vÅ¡ude kolem nás a zcela jistÄ› mezi základ patří poÄítaÄ a k nÄ›mu i pochopitelnÄ› práce na internetu. Nejprve jen jednoduché vyhledávání a posléze orientace v tÄ›ch složitÄ›jších záležitostech. Ti nadaní žáci, které to navíc baví a zajímají se o to, ti si jistÄ› najdou další přístupy a cestiÄky, aby se mohli vzdÄ›lávat i dále, tÅ™eba v kroužku, nebo jinde a jinak. Takoví mladíci pak neodvratnÄ› spÄ›jí k tomu, aby se stali mistry svého oboru a aby se tím vlastnÄ› živili. Což jistÄ› není Å¡patné z pohledu dneÅ¡ní mládeže, protože takový ÄlovÄ›k má zamÄ›stnání v teplíÄku, v pohodlíÄku a vÄ›tÅ¡inou také bývá svým pánem. 

informace

Takoví odborníci si pak klidnÄ› mohou říci o peníze, o jakých se běžnému ÄlovÄ›ku ani nezdá. A také to tak dÄ›lají, takže pokud je v opravnÄ› poÄítaÄů cena za vyÄiÅ¡tÄ›ní tisícovka, není se co divit. Samotná práce trvá dvacet minut i s kafíÄkem, ale protože takový technik má za sebou Å¡koly, nebo by minimálnÄ› mít mÄ›l, tak si Å™ekne o sumu, za kterou může být i nový stroj. Tedy, pokud se má opravovat nÄ›co složitÄ›jšího. Každý vÅ¡ak takovou možnost má. SamozÅ™ejmÄ›, že technicky nenadaní ne. Ti se musí orientovat v jiném oboru. Ono psát totiž HTML také není žádná legrace. A co teprve CSS, nebo Python a tak podobnÄ›. V tÄ›chto programech nÄ›co dÄ›lat se skuteÄnÄ› musí umÄ›t.