Přerušovaný půst


Konec zimy je tím optimálním Äasem, kdy se mnozí rozhodnou zatoÄit s pÅ™ebyteÄnými kily. A podpoÅ™it zdraví oÄistou organizmu od toxinů. Čímž se nastartuje i duÅ¡evní pohoda, nezbytná k spokojenému žití. PÅ™estože půst není jenom o jídle, dobré trávení pÅ™ispívá k nezbytné regeneraci tÄ›la a startuje potÅ™ebnou energii ke sportovním aktivitám. Kterými lze půsty úspěšnÄ› doplňovat. Vybrat si půst, který bude vyhovovat, je možné jednoduchým způsobem. DopÅ™ejte si jeden den na zkouÅ¡ku a sami uvidíte, jak na nÄ›ho bude tÄ›lo reagovat. Mnohým pak zaÄne vyhovovat půst jednodenní, kdy si odepÅ™ete celý den jakoukoliv stravu. A metabolismus nastartujete důkladným pitným režimem.

Přerušovaným půstem ke zdraví

Pro vÅ¡echny, kteří chtÄ›jí udržet dobrou tÄ›lesnou kondici po celý rok, je ideálním Å™eÅ¡ením půst pÅ™eruÅ¡ovaný. Který bývá oznaÄován Äíslicemi, urÄujícím, v jaké Äasovém rytmu bude stravování probíhat. Tím nejÄastÄ›ji dodržovaným bývá u mnoha lidí, aniž by si to uvÄ›domovali, ten s oznaÄením 16/8. Což znamená, že osm hodin je možné se stravovat klasicky, s dostateÄným množstvím ovoce a zeleniny, bílkovin Äi celozrných potravin. S omezením tuÄných a sladkých jídel.  A následujících Å¡estnáct hodin dodržovat půst. Podmínkou tohoto způsobu udržování dobré tÄ›lesné kondice a zdraví je potÅ™eba dodávání tÄ›lu dostatek tekutin. IdeálnÄ› jemnÄ› mineralizovaných vod.

Půst s dostatkem tekutin

Rovněž půst 5:2 už vyzkouÅ¡eli mnozí. PÅ™i tomto způsobu se střídá pÄ›t dnů, ve kterých je možné stravování, na které jste zvyklí. A následující dva dny, ideálnÄ› ty víkendové, jenom 500 – 600 kalorií za den. K tomuto způsobu půstování mají obÄas pÅ™ipomínky výživoví poradci. Mají totiž obavu, že ze strachu pÅ™ed dvoudenním hladovÄ›ním se mnozí ve zbylých dnech pÅ™ejídají. Pro vÅ¡echny, kteří mají rádi rituály a pÅ™ebyteÄná kila shazovat nemusí, je dobrou volbou půst na novoluní. Kdy se dvanáct hodin pÅ™ed úplňkem a dvanáct hodin po nÄ›m pijí jenom bylinkové Äaje a ovocné šťávy. Čímž se zrychlí metabolismus a uleví se tak trávení.