Služby pro firmy a podnikatele

Pomáháme našim zákazníkům řešit problémy týkající se řízení, strategie, ekonomie a prosperity, obchodu, nákladů a zisků, organizace a hodnoty jejich firem včetně řízení lidských zdrojů.

V čem Vám můžeme pomoci?

Naši odborní pracovníci jsou připraveni Vám pomoci s řešením problémů a požadavků, které nastávají v různých fázích existence Vaší firmy či firem. Externě spolupracujeme s řadou specialistů, kteří poskytují špičkové služby v oblasti strategického řízení, obchodního a daňového práva, zavedení a řízení provozů dle norem jakosti nebo bezpečnosti práce.

 

Chci začít podnikat

Jsme připraveni Vám pomoci

 •    se založením nebo nákupem obchodní společnosti,
 •    se zpracováním a posouzením podnikatelského záměru,
 •    se získáváním finančních zdrojů,
 •    se získáváním dotací, grantů a podpor z českých a mezinárodních zdrojů,
 •    se zaregistrováním podnikatelských subjektů do příslušných registrů,
 •    se zavedením patřičných norem,
 •    se zajištěním lidských zdrojů a back office.

Podnikám a chci vyřešit problém

Jsme připraveni Vám pomoci

 •    se strategií a plánováním rozvoje firmy (v rámci ČR, EU nebo mezinárodně),
 •    se zvyšováním tržeb a posouzením finančního zdraví, včetně návrhu na opatření ke zlepšení finanční situace Vaší firmy,
 •    se zastoupením firmy v řízeních daňových, dotačních, obchodních a správních,
 •    se zastoupením firmy při krizových jednáních tak s cílem hájit zájmy firmy,
 •    s pořádáním a realizací obchodních jednání, členských a valných hromad, 
 •    s prodejem, fúzí nebo převodem obchodních podílů firem (transformace firem, převod rodinných firem, zajištění znaleckých posudků hodnoty a tržní ceny)
 •    s řadou dalších problémů, které podnikání zahrnuje (stačí vyplnit kontaktní formulář a nebo nás kontaktujte a informujte se, jak Vám můžeme pomoci).

Chci ukončit podnikání

Pomůžeme Vám

 •    s oceněním Vaší firmy a Vašeho obchodního podílu,
 •    s vyhledáním vhodného kupce,
 •    s likvidací a ukončením podnikání,
 •    s převodem a předáním podniku,
 •    s administrativním ukončením a výmazem záznamů o Vaší osobě z registrů,
 •    s předáním Vaší firmy novým vlastníkům.             

Dvě třetiny majitelů českých rodinných firem hodlají v následujících pěti letech předat podnik někomu z rodiny. Jedna třetina rodinných firem je přitom již ve fázi předávání. Roste ale i chuť vlastníků společnost prodat, v případě výhodné nabídky by s prodejem souhlasilo 60 procent majitelů. Pouze pro necelou třetinu nepřipadá prodej firmy v úvahu. Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) mezi 400 rodinnými podniky.

Jsme rodinná firma

Pomůžeme Vám:

s vypracováním odborného posudku, zda firmu nebo obchodní podíl prodat,

s řešením nástupnictví a konfliktních situací,

s vyhledáním vhodného kupce,

 • s předáním firmy novým vlastníkům.

PRODEJ  FIREM

© 2015 www.baleko.cz Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode